Trần Xuân Chánh

Trần Xuân Chánh

(chanhtran)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Walking in love 10km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 72.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 32.6km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 37.1km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành