Hoàng Khánh

Hoàng Khánh

(Hoang Khanh)

Tổng số km đã chạy: 203km

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 50.9km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 0km / 97km
  • Còn 97km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Còn 100km nữa
Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 152.5km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành