Mei Mei

Mei Mei

(Mei Mei )

Tổng số km đã chạy: 232km

Thành tích

Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km

Huy chương chứng nhận Runner hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 232.3km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành