tupn2002

tupn2002

(pg)

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run for Vaccine 10km
Huy chương Sharing Together 21km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km
Huy chương Walking in love 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 11.2km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 27.5km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 57.6km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 22.2km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành