Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nguyễn Thị Ngọc Bích

(Janee)

Thành tích

Huy chương Sức mạnh nơ hồng 10km

Huy chương chứng nhận Runner hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Sức mạnh nơ hồng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 14.5km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành