MAH.TRAN

MAH.TRAN

(paptar)

Tổng số km đã chạy: 1314km

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 10km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 58km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 150km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 84.7km / 100km
 • Còn 15.3km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 58.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 140.5km / 200km
 • Còn 59.5km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 30.5km / 42km
 • Còn 11.5km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 28.2km / 50km
 • Còn 21.8km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 112.9km / 63km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 225.9km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 126km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 115.7km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 244km / 58km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 41km / 42km
 • Còn 1km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 41km / 42km
 • Còn 1km nữa
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 300km
 • Còn 300km nữa
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa