Phong Phú P-JC

Phong Phú P-JC

(Phong Phú P-JC)

Tổng số km đã chạy: 286km

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Sharing Together 150km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 34km / 100km
  • Còn 66km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 101km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 150.6km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 62.6km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành