kimchinguyen0111

kimchinguyen0111

(Chinguyen)

Thành tích

Huy chương Walking in love 10km

Huy chương chứng nhận Walker hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Walking in love 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 15.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 6.3km / 10km
  • Còn 3.7km nữa