Nguyen Ba Minh Tri

Nguyen Ba Minh Tri

(TriNguyen)

Tổng số km đã chạy: 405km

Thành tích

Huy chương Sharing Together 150km

Huy chương chứng nhận Runner hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Sharing Together 150km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 405km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Còn 100km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 171.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành