Trần Văn Thới

Trần Văn Thới

(Randy Trần)

Thành tích

Huy chương Sức mạnh nơ hồng 10km

Huy chương chứng nhận Runner hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Sức mạnh nơ hồng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa
Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 7km / 10km
  • Còn 3km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 15.3km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành