Đào Văn Duy

Đào Văn Duy

(Đào duy)

Thành tích

Huy chương Sức mạnh nơ hồng 42km

Huy chương chứng nhận Runner hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Sức mạnh nơ hồng 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 64.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành