Nguyễn Ngọc Hiếu

Nguyễn Ngọc Hiếu

(Nguyen Hieu)

Tổng số km đã chạy: 1154km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Hoàn thành: Còn 42km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 93.7km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 87.8km / 100km
 • Còn 12.2km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 175.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 71.9km / 100km
 • Còn 28.1km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 177.9km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 69.2km / 100km
 • Còn 30.8km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 89.4km / 100km
 • Còn 10.6km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 158.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 220.9km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 139.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 119.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 90.4km / 100km
 • Còn 9.6km nữa