Cao Văn Quân

Cao Văn Quân

(Cao Văn Quân)

Tổng số km đã chạy: 1128km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 100km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 129.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 138.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 111.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 98.4km / 150km
 • Còn 51.6km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 97.2km / 100km
 • Còn 2.8km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 175km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 500.8km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành