Nguyễn Hoàng Thông

Nguyễn Hoàng Thông

(Nguyễn Hoàng Thông)

Tổng số km đã chạy: 191km

Thành tích

Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Hoàn thành: Còn 21km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 89.9km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 100.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành