Tùng NT

Tùng NT

(Tùng NT)

Tổng số km đã chạy: 287km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 63km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 70km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 100km
Huy chương Walking in love 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 47.5km / 100km
 • Còn 52.5km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 274.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 240.3km / 70km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 126.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 125.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 287.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 170.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành