Sutenwan Lenguyen

Sutenwan Lenguyen

(Salty)

Thành tích

Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 100km
Huy chương Walking in love 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 10.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 42.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 101.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 65.1km / 100km
 • Còn 34.9km nữa
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 44.3km / 50km
 • Còn 5.7km nữa