Dương Thanh Hân

Dương Thanh Hân

(Mario)

Thành tích

Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Chạy để sáng tạo 42km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 150km
Huy chương Walking in love 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 92.6km / 150km
 • Hoàn thành: Còn 57.4km nữa
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 83.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 85.3km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 256.3km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 91.2km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 79.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 186.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành