Dương Minh Trí

Dương Minh Trí

(Trí Dương)

Tổng số km đã chạy: 174km

Thành tích

Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Chạy để sáng tạo 42km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 30.2km / 42km
 • Còn 11.8km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 30.9km / 42km
 • Còn 11.1km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 67.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 67.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 45.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành