Lê Bảo Vương

Lê Bảo Vương

(Lê Bảo Vương)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Run for Vaccine 10km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 1.8km / 21km
 • Hoàn thành: Còn 19.2km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 130km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 195.9km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 169.7km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 249km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 114.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 119.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 192.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành