Nguyễn Thị Minh Thuận

Nguyễn Thị Minh Thuận

(Nguyễn Thị Minh Thuận)

Thành tích

Huy chương Walking in love 21km

Huy chương chứng nhận Walker hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Walking in love 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 21.2km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 96.1km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 3.9km nữa