quang.bui

quang.bui

(Q.BH)

Tổng số km đã chạy: 108km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Sharing Together 100km
Huy chương Walking in love 100km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 131.1km / 150km
 • Còn 18.9km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 50.9km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 54.7km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 114.2km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 161.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 142km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 107.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 109.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành