Nguyễn Thái Sơn

Nguyễn Thái Sơn

(Nguyễn Sơn)

Tổng số km đã chạy: 496km

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Sharing Together 100km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 134.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 134.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 140.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 234.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 102km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành