Nguyễn Quang Thắng

Nguyễn Quang Thắng

(Quang Thắng)

Thành tích

Huy chương Walking in love 42km

Huy chương chứng nhận Walker hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Walking in love 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 55.7km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Hoàn thành: Còn 42km nữa