Hoàng Khánh Luân

Hoàng Khánh Luân

(Hoangluan )

Thành tích

Huy chương Sharing Together 21km

Huy chương chứng nhận Runner hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Sharing Together 21km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 70.8km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 59.6km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành