Hoàng Trần Thanh Tú

Hoàng Trần Thanh Tú

(hoangthanhtu)

Tổng số km đã chạy: 167km

Thành tích

Huy chương Sharing Together 21km

Huy chương chứng nhận Runner hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Sharing Together 21km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 163.8km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 41.1km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành