Khưu Đức Thịnh

Khưu Đức Thịnh

(Thinh Khuu)

Thành tích

Huy chương Walking in love 10km

Huy chương chứng nhận Walker hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Walking in love 10km
Huy chương Sharing Together 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 40.1km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 60.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành