NGOC THANH

NGOC THANH

(Thanh 68)

Tổng số km đã chạy: 100km

Thành tích

Huy chương Sharing Together 42km

Huy chương chứng nhận Runner hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Sharing Together 42km
Huy chương Walking in love 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 100.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 44km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 56km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 50.6km / 100km
  • Còn 49.4km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 69.2km / 100km
  • Còn 30.8km nữa
Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 133.5km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành