Nam Tran Hoai

Nam Tran Hoai

(namdaibang)

Tổng số km đã chạy: 101km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 101km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Hoàn thành: Còn 42km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 100.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 100.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 21.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 10.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 78.3km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 101.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 103.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 35.3km / 50km
 • Còn 14.7km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 82.3km / 97km
 • Còn 14.7km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 108.9km / 150km
 • Còn 41.1km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 64.2km / 100km
 • Còn 35.8km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 101.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 165.7km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 121.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành