Lý Hồng Lập

Lý Hồng Lập

(LapNova)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km
Huy chương Run for Vaccine 42km
Huy chương Walking in love 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 42.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 26.1km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 73.9km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 21.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 75.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 73.1km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành