Lê Nhã Vy

Lê Nhã Vy

(Nhã Vy)

Thành tích

Huy chương Sharing Together 21km

Huy chương chứng nhận Runner hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Sharing Together 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 52.9km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 5.4km / 42km
  • Hoàn thành: Còn 36.6km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 25.3km / 42km
  • Hoàn thành: Còn 16.7km nữa