Nguyen Huu Quan

Nguyen Huu Quan

(Nguyen Quan)

Thành tích

Huy chương Walking in love 21km

Huy chương chứng nhận Walker hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Walking in love 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 24.7km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành