Nguyễn Hồng Hà

Nguyễn Hồng Hà

(Nguyễn Hồng Hà)

Tổng số km đã chạy: 281km

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 150km
Huy chương Walking in love 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 534.9km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 165.9km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 165.9km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 280.7km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 91km / 100km
  • Còn 9km nữa