haititan

haititan

(haititan)

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 64km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 64km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 133.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 26.4km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 19.8km / 42km
 • Hoàn thành: Còn 22.2km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 96.4km / 64km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 36.7km / 42km
 • Còn 5.3km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 25.4km / 100km
 • Còn 74.6km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 5.9km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 5km
 • Còn 5km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 36.9km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 25.5km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 36.8km / 34km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 68km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 4.3km / 21km
 • Còn 16.7km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 42.6km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 67.8km / 36km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành