phanvanhung2009

phanvanhung2009

(Pvh_tn)

Tổng số km đã chạy: 369km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Run for Pride 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km
Huy chương Run for Vaccine 42km
Huy chương Sharing Together 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 10.6km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 106.2km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 53km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 65.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 123.9km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành