vanquy311

vanquy311

(Quý Lê)

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 32.8km / 42km
  • Hoàn thành: Còn 9.2km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 56.5km / 100km
  • Còn 43.5km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 100.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 100.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành