Hồ Văn Thắng

Hồ Văn Thắng

(Thắng Hồ)

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 150km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km
Huy chương Run for Pride 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 11.1km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 88.9km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 271km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 70.3km / 150km
 • Còn 79.7km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 211.3km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 21.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 75.9km / 200km
 • Còn 124.1km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 259.4km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 120.4km / 150km
 • Còn 29.6km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 187.8km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 167.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 313.7km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 198.6km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 208.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành