Ngo Huong Dung

Ngo Huong Dung

(Junjun)

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 36.1km / 42km
  • Hoàn thành: Còn 5.9km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 88km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 100.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành