Mai Đỗ

Mai Đỗ

(Mai Đỗ)

Tổng số km đã chạy: 129km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Tôi an toàn 42km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 21km
Huy chương Walking in love 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 131.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 17.2km / 21km
 • Hoàn thành: Còn 3.8km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 77.9km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 30km / 34km
 • Còn 4km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 28km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 28.3km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 26.9km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 29km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 34.6km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành