Nguyễn Trung Tính

Nguyễn Trung Tính

(TR TINH)

Thành tích

Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 10km
Huy chương Walking in love 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 21.5km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 26.8km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 8.2km / 21km
  • Còn 12.8km nữa