Tô Mạnh Hải

Tô Mạnh Hải

(ManhHai)

Tổng số km đã chạy: 146km

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Walking in love 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 162.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 145.5km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 145.5km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Còn 100km nữa