Trần Đông Phương

Trần Đông Phương

(Phuong xom bun)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km
Huy chương Chạy để sáng tạo 21km
Huy chương Walking in love 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 26.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Hoàn thành: Còn 10km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 74.7km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 50.2km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 61km / 150km
  • Còn 89km nữa