Thái Văn Khánh

Thái Văn Khánh

(KPCT)

Tổng số km đã chạy: 103km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km
Huy chương Walking in love 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 405.8km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 103.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành