Toàn Đặng Ngọc

Toàn Đặng Ngọc

(Vượt lên chính mình U60)

Tổng số km đã chạy: 361km

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Sharing Together 150km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 167.2km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 170.7km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 163.6km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 133.4km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành