Trần Văn Nho

Trần Văn Nho

(Trần Văn VNPT)

Tổng số km đã chạy: 166km

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 1000km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 1000km

Huy chương Ride safe, stay safe 1000km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 165.9km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 100km nữa
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 1888.9km / 1000km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành