Tiết Nhu Dương

Tiết Nhu Dương

(jamestiet )

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run for Vaccine 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 14.7km / 21km
  • Hoàn thành: Còn 6.3km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 43.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành