TUẤN LƯU

TUẤN LƯU

(Nonstop)

Tổng số km đã chạy: 691km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Run for Pride 42km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 419.8km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 100km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 44.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 42.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 101.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 100.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành