Sao Nguyễn

Sao Nguyễn

(Sao)

Tổng số km đã chạy: 113km

Thành tích

Huy chương Sharing Together 10km

Huy chương chứng nhận Runner hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Sharing Together 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 113km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành