Viet Anh HA

Viet Anh HA

(Prusten)

Tổng số km đã chạy: 126km

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Run for Vaccine 42km
Huy chương Sharing Together 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 32.8km / 42km
  • Còn 9.2km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 32.8km / 36km
  • Còn 3.2km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 46.7km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 46.5km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành