Nguyễn Vũ Thịnh

Nguyễn Vũ Thịnh

(Nguyễn Vũ Thịnh)

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 63km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Sharing Together 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 4.1km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 95.9km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 69.2km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 30.8km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 63.9km / 63km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 107.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 128.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 118km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 219.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành