Nguyễn Thanh Truyền

Nguyễn Thanh Truyền

(Nguyễn Thanh Truyền)

Tổng số km đã chạy: 1333km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Run For Sharing 21km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 100km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 21.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 110.9km / 200km
 • Còn 89.1km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 138.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 111.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 150.1km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 228.1km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 45.7km / 150km
 • Còn 104.3km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 66.7km / 150km
 • Còn 83.3km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 5km / 100km
 • Còn 95km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 5km / 21km
 • Còn 16km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 6.3km / 100km
 • Còn 93.7km nữa
Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 459.1km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành